Stipendier för finlandssvenskar

Sverige och Finland har en lång historia tillsammans. Även om vi idag är två olika länder pågår samarbetet och utbytet mellan länderna och dess medborgare för fullt. För dig som är finlandssvensk kan det finnas extra stora möjligheter att bli tilldelad ett stipendium.


Finlandssvenska fonder

Det finns vissa fonder och stiftelser som delar ut stipendier och studiestöd till finlandssvenskar. Medel kan delas ut både till finländska medborgare med svensk bakgrund eller svenska medborgare med finsk bakgrund.

Nedanstående fonder kan finlandssvenskar söka studiestöd och stipendier ifrån. Även om du inte är finlandssvensk kan det finnas möjligheter till att ansöka om stöd om ditt projekt bidrar till ett ökat utbyte mellan Sverige och Finland.

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden jobbar för att stödja det svenska språket, svensk kultur och utbildning samt annan finlandssvensk verksamhet som bedrivs i Finland. Fonden grundades redan 1908. Idag är fonden en paraplyorganisation bestående av cirka 480 olika fonder som har tillkommit genom gåvor från olika organisationer, privatpersoner och företag.

Privatpersoner, arbetsgrupper och samfund kan söka medel från stiftelsen.

Svenska kulturfonden

Svenska Teaterföreningen i Finland

Svenska Teatarföreningen i Finland är en förening som verkar för att främja och trygga den finlandssvenska scenkonsten. Ett sätt för föreningen att göra detta är att dela ut stipendier till finlandssvenska scenkonstnärer.

Stipendierna går att sökas av finlandssvenska teatergrupper, scenkonstnärer och teatrar. Även amatörteatrar och barnteatrar kan komma på fråga för stipendium.

Svenska Teaterföreningen i Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland

Fonden har som ändamål att främja de kulturella förbindelserna mellan Finland och Sverige. Detta sker genom att ge stöd till projekt som leder till ökat samarbete och kontakt mellan de båda länderna. Anslag lämnas till aktivitetsbidrag och vistelsestipendier.

Kulturfonden för Sverige och Finland

Nordisk Kulturfond

Nordiska kulturfonden stödjer konst- och kulturprojekt som främjar det kulturella samarbetet mellan Sverige, Finland, Island, Danmark, Norge samt Färöarna, Grönland och Åland. För att få stöd måste projektet du söker stöd för involvera minst tre nordiska länder.

Nordisk Kulturfond

Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium

Det här är ett stipendium som kan sökas av modersmålslärare vid ett finlandssvenskt gymnasium i Nyland för en kurs i litteratur. Stipendiet kan användas i undervisningen, t.ex. genom anskaffning av bok till eleven enligt elevens eget val, teaterbesök, biobesök, bokmässabesök, gästbesök av en författare eller något annat som läraren önskar.

Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium