Stipendier

Stipendier kan vara ett bra sätt att dryga ut inkomsten när man studerar behöver ett extra tillskott i kassan. Du kan också söka stipendium om du ska genomföra ett större projekt och behöver extern finansiering.


Stipendier - så fungerar det

Stipendier delas oftast ut av olika fonder och stiftelser som är förvaltare av en summa pengar. Stiftelserna har inskrivit i sina stadgar för vilka ändamål de delar ut stipendier. De kan bara dela ut stipendier till de ändamål som fanns inskrivna i stadgarna vid grundandet. Vissa stiftelser är flera hundra år gamla och många ändamål kan verka främmande för en modern läsare.

T.ex. har många gamla stiftelser inskrivna i sina stadgar att de ska dela ut stipendier till män som utbildar sig. Eftersom stadgarna enligt svensk lag inte får ändras, förutom under särskilda förutsättningar, får dessa stiftelser inte ens i 2000-talet dela ut stipendier till kvinnor som vill utbilda sig. Det här är dock undantag som lever kvar från en annan tidsperiod. De flesta stiftelser delar givetvis ut stipendier till sökande oavsett kön!

Vilka sorters stipendier finns det?

Ett stipendium är en gåva som oftast ges i form av pengar. Ett stipendium kan också innebära att du får tillträde till en särskild plats (t.ex. ett hus eller en lägenhet) där du kan arbeta ostört. Ett sådant stipendium kallas för vistelsestipendium. Resestipendier kallas stipendier som gör att du får en resa betald, t.ex. om du behöver samla in källmaterial i ett annat land till din examensuppsats.

Hur söker jag stipendium?

Du börjar med att leta fonder och stiftelser som delar ut pengar till det område du är verksam inom. Om du läser en marknadsföringsutbildning kan du leta efter stiftelser som delar ut stipendier för studier inom exempelvis företagsekonomi.

Läs igenom vad stiftelsen kräver att du bidrar med. Oftast räcker det med att skriva en stipendieansökan där du berättar varför du är värd att få stipendiet. Det kan också krävas att du bifogar antagningsbesked och betyg från den skola där du pluggar.

Lägg ner mycket tid på att skriva en bra stipendieansökan! En bra skriven stipendieansökan är den avgörande faktorn om du får ett stipendium eller inte.

Vad vill stipendieutdelaren ha i gengäld av mig?

Många stipendier ges helt utan krav på motprestation. Men vissa stipendiegivare kan kräva att du redovisar vad du har kommit fram till i det arbete du utfört med hjälp av stipendiet. Om du får ett stipendium för ditt examensarbete kan kravet vara att föreningen som delar ut stipendiet får publicera din uppsats på sin webbplats. Krav på motprestation är vanligare vid större belopp på stipendierna.

Måste jag skatta om jag får ett stipendium?

Du behöver inte betala skatt på stipendiet om du får det för din utbildning. Om stipendiet kräver någon form av motprestation (t.ex. om du får det utbetalt som lön av din arbetsgivare) måste du betala skatt. Läs reglerna om stipendier hos Skatteverket.