Studiebidrag på högskola utan lån

Det är möjligt att få studiebidrag för högskolestudier utan att behöva ta lån. Studiemedlet från CSN är uppdelat i två delar - ett studiebidrag och ett studielån. Studiebidraget är ett bidrag som ges utan krav på återbetalning. Om du vill studera på högskola utan att ta lån kan du bara ansöka om studiebidraget.


Olika skäl till att studera utan att ta lån

Det finns många skäl till varför människor vill studera vid högskola utan att ta lån. Osäkerhet inför framtiden och om studierna kommer resultera i jobb kan göra att man vill undvika att skuldsätta sig. Av religösa och etiska skäl tycker många människor att betala ränta på pengar är något negativt och oetiskt vilket gör att man motsätter sig lån med ränta av just denna anledning.

Finansiera studierna på högskola utan lån

Du söker studiemedel för högskolestudier från CSN. Studiemedlet är uppdelat i två delar – studiebidraget och studielånet. När du ansöker om studiemedel på CSN:s webbplats får du välja om du vill ha hela studiemedlet – eller bara bidragsdelen. Studiebidraget ges ovillkorligt och behöver alltså inte betalas tillbaka. Studielånet är ett lån som du börjar betala tillbaka när du pluggat färdigt. Nivån för studiebidraget år 2016 är 2816 kronor för 4 veckor medan studielånet ligger på 7 088 kronor för samma tidsperiod.

Som du ser är det jättesvårt att klara sig på endast studiebidraget, 2816 kronor per månad, om du inte har väldigt låga omkostnader. Här är några sätt att enbart klara sig på studiebidraget och studera på högskola utan att ta lån: