Studiestöd från fackförbund

Ett fackförbund kan bidra på olika sätt till dig som studerar. Förutom att sprida kunskap om det yrkesområde du utbildar dig till kan det även finnas möjlighet att söka stipendier och andra former av studiestöd via de fackliga organisationerna vi har här i Sverige.


Jämför olika fackförbund innan du går med

Det är viktigt att du läser på om olika fackförbund innan du bestämmer dig för att bli medlem i ett. Du kan jämföra fackförbund på FackligaOrganisationer.se för att hitta det bästa facket för dig. Kom ihåg att välja en fackförening som företräder den sektor du ska jobba i när du pluggat färdigt. Även om ett visst fackförbunds erbjudanden kan verka lockande måste du först kolla upp så du verkligen kan vara med i just det facket. Exempelvis Unionen riktar in sig väldigt mycket mot studenter men det är långt ifrån alla studenter som kan bli medlemmar där. Varje fackförening har ett eget yrkesområde de företräder och det är därför viktigt att du väljer rätt fack.

Studenter som jobbar i grupp

Så jobbar fackförbunden för studenterna

Alla fackförbund vet att studenter är framtidens arbetskraft. Därför låter de även studenter gå med i facket under studietiden. För dig som är student kan det här ofta vara en bra deal. Många fackförbund marknadsför sig aktivt till studenter för att få dem att ansluta sig till facket. Medlemskapet som student är oftast kraftigt rabatterat och kommer med flera förmåner. Vilka förmåner som ingår beror på vilket fackförbund du blir medlem i.

Det är vanligt att olika fackföreningar håller föreläsningar under lunchraster på campus. De ämnen som avhandlas är oftast av intresse för den utbildning du läser eller den yrkesgrupp du kommer att tillhöra i framtiden när du pluggat färdigt.

Innan du får ditt första jobb kan det kännas nervöst att gå på arbetsintervju. Vissa fackförbund låter dig därför gå på simulerad intervjuträning som hjälper dig att bli mer förberedd inför intervjun. Det är också vanligt att du får access till lönestatistik för ditt yrkesområde så du vet vad du kan kräva i lön på ditt första jobb.

Stipendier

Sist men inte minst kan det finnas stipendier att söka, speciellt för examensuppsatser. Du har störst chans att få stipendium om du skriver en uppsats om någon fråga som ditt fackförbund tycker är viktigt. På Fackliga Organisationers webbplats finns en lista över stipendier som går att söka från förbunden och för vilka ändamål de ges. Kolla in den för att se om det finns något stipendium som du kan söka.