Unionens studiestöd

Flera fackförbund ger sina medlemmar möjligheten att kompetensutveckla sig själva och få ersättning för det. I den här artikeln går vi igenom hur medlemmar i Unionen kan få ersättning för utbildningskostnader genom Unionens studiestöd.


För att kunna söka studiestödet måste du bli medlem i Unionen. Unionen har flera bra förmåner för sina medlemmar. En av dessa förmåner kallas Unionens studiestöd. Med detta studiestöd kan du få ersättning för kurslitteratur och andra materialkostnader som du behöver för att läsa en kurs eller utbildning.

Läs mer om studiestödet på Unionens hemsida

Du kan söka studiestödet om du är medlem i Unionen och vidareutbildar dig inom ett område som är till nytta för ditt yrkesliv. Studiestödet uppgår till 3200 kronor per termin. Du kan maximalt söka studiestöd för fyra terminer – totalt 12 800 kronor. Därefter måste du vänta tre år innan du på nytt kan söka Unionens studiestöd igen.

Regler för Unionens studiestöd

Studiestödet kan sökas av yrkesverksamma medlemmar som varit medlemmar i Unionen i minst 6 månader. De kostnader som du söker ersättning för ska vara daterade från och med minst din sjunde månad som yrkesverksam medlem. Du kan alltså inte söka studiestöd retroaktivt för kurser du läst innan du blev medlem i Unionen.

Kan vem som helst söka studiestöd från Unionen?

Ja, så länge du är berättigad att gå med i Unionen. Alla yrkesverksamma medlemmar i Unionen kan söka studiestödet. Unionen är ett fackförbund för tjänstemän inom den privata sektorn. Jobbar du som tjänsteman inom den privata sektorn kan du bli medlem i Unionen och alltså söka studiestödet efter att du varit medlem i minst 6 månader.

Vilka kurser går det att söka studiestöd för?

Du kan få ersättning via studiestödet för de flesta lärarledda kurser som leder till att du stärker din ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling. Det kan vara både heltids- och deltidskurser, längre utbildningar eller korta en- eller fådagars kurser. Kurserna kan vara på universitet, högskola, komvux, yrkeshögskola, med mera. Det viktigaste är vad kursen innehåller och att den är lärarledd. Se Unionens hemsida för mer information kring vilka kurser som du kan söka studiestöd för.

Exempel på kurser du kan läsa och få studiestöd för: Marknadsföring, lära dig ett nytt datorprogram, språk, ekonomi, juridik.

Vilka utgifter kan jag få ersättning för?

Med Unionens studiestöd kan du få ersättning för kurslitteratur, kåravgift, kursavgift och annat kursmaterial som behövs till kursen (t.ex. miniräknare, datorprogram). En sak som är viktigt att påpeka är att kursmaterialet du söker ersättning för måste finnas specificerat i litteratur- eller materiallistan som ges av skolan eller lärosätet som håller kursen.

Besök Unionens hemsida för mer information om deras studiestöd.